Het Kruispunt is een multidisciplinair zorgcentrum voor bekkenproblematiek. Hieronder verstaan we alle bekkenbodemproblemen, bekkenpijnproblemen, buikpijnklachten en onderrugklachten die een relatie hebben met het bekken en de bekkenbodem.

Dankzij onze multidisciplinaire aanpak zijn wij in staat om complete zorg op maat te bieden aan mannen, vrouwen en kinderen. U bent van harte welkom bij onze praktijk in Heemskerk of in Alkmaar.

Het Kruispunt Vechtstreek gaat per 1 januari van start.

Per 1 januari 2018 start in Maarssen onder leiding van Ana Klokke Het Kruispunt Vechtstreek. Zie voor meer info over de locatie de contactpagina.

KakkieMakkie wordt in Kruispunt Vechtstreek ingevuld door Ineke de Gee.