Het Kruispunt is een multidisciplinair zorgcentrum voor bekkenproblematiek. Hieronder verstaan we alle bekkenbodemproblemen, bekkenpijnproblemen, buikpijnklachten en onderrugklachten die een relatie hebben met het bekken en de bekkenbodem.

Dankzij onze multidisciplinaire aanpak zijn wij in staat om complete zorg op maat te bieden aan mannen, vrouwen en kinderen. U bent van harte welkom bij ons centrum in Heemskerk, Alkmaar, Maarssen of Hagestein.

Per 11 november heeft Het Kruispunt Vijfheerenlanden een nieuwe locatie.

Tezamen met o.a. Huisartenpraktijk Hoef en Haag, verloskundigepraktijk de Lekbrug en fysiotherapie de Vries zijn we gevestigd op:

Bastionstraat 21 in Hoef en Haag.

U bent hier van harte welkom!